Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
آزمایشگاه آزمایشگاه آزمون و کالیبراسیون شرکت صنایع قالب و قطعه سازی شمال در یک نگاه آزمایشگاه شرکت صنایع... Read more
خودروساز شرکت صنایع قالب و قطعه سازی شمال مفتخر است که از دو دهه گذشته به عنوان طراح و تولید کننده  اصلی... Read more
مشاوره شرکت صنایع قالب و قطعه سازی شمال  با سابقه 30 سال فعالیت در تولید قطعات خودرو مفتخر است در راستای... Read more
آموزش شرکت صنایع قالب و قطعه سازی شمال  با سابقه 30 سال فعالیت در تولید قطعات خودرو مفتخر است در جهت... Read more
اسکوپ آزمون شرکت صنایع قالب و قطعه سازی شمال با هدف ارائه خدمات در زمینه آزمایشگاهی و اندازه شناسی، تست،... Read more
اسکوپ کالیبراسیون اسکوپ خدمات کالیبراسیون كميت  دستگاه اندازه گيري ، سنجه مادي گستره اندازه... Read more
سیستمهای سوخت رسانی مجموعه پمپ بنزین اين قطعه دو وظيفه کليدي در سيستم سوخت رساني به عهده دارد : 1- ايجاد فشار لازم... Read more